KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI
Kritik yük, bağlı olduğu şebeke de meydana gelen ya da gelebilecek olan gerilim dalgalanmalarından (yükselmeler, çöküntüler, ani değişikler), harmoniklerden, kısa veya uzun süreli kesintilerden etkilenir. UPS şebekede oluşan bu parazitleri süzer ve kritik yükü etkilenmeyecek hale getirir. Bu şekilde yük şebekede meydana gelen her türlü gürültüden arındırılmış enerjiyle beslenir. Cihazlar KGK’dan kaliteli enerji ile beslendiğinden dolayı, şebekedeki düzensizliklerden kaynaklanabilecek arzalar önlenmiş ve cihazların kullanım süreleri uzamış olur.

KGK’ları yapıları bakımından aşağıdaki şekillere göre ayırabiliriz.


  1. - Statik KGK

  2. - Dinamik KGK

KGK’ları çalışma şekilleri bakımından ise aşağıdaki şekillerde ayırabiliriz.

  1. - On-Line KGK

  2. - Of-Line KGK

  3. - Line-Interactive KGK olmak üzere gruplandırılır.