FELAKET KURTARMA VE İŞ SÜREKLİLİĞİ MERKEZİ

Şu an için kurumların çoğunda kullanılan ya da kurumların istedikleri tasarım FKM tasarımıdır. Ancak FKM her ne kadar belli bir ölçüde iş sürekliliği sağlasa da tam anlamıyla bir iş sürekliliği sağlayamamaktadır. FKM tasarımlarında veri merkezleri aktif-pasif çalışmaktadır ve bununla beraber felaket anında tüm yapılandırmanın bir veri merkezinden diğer veri merkezine aktarılması gerekmektedir.


Organizasyon, kurum ve kuruluşların değer yaratan faaliyetlerini, herhangi bir felaket, kriz ve afet durumunda önceden belirlenen seviyede minimum kesinti ile yürütebilme becerisidir. İş Sürekliliği herhangi bir deprem, sel, yıldırım düşmesi gibi doğal afetler, güç kesintisi, sunucu çökmesi gibi çevresel faktörler, terör olayları, kullanıcı hataları gibi insan kaynaklı hatalar durumda organizasyon, kurum ve kuruluşların kritik ürün, servis ve faaliyetlerini çok az zayiatla geçirmesini, kriz anına hazır bulunuşu ifade etmektedir.


Felaket Kurtarma Merkezi (FKM) İş Sürekliliği Merkezi
Merkez ile aktif-pasif çalışır. Merkez ile aktif-aktif çalışır.
Olayın büyüklüğüne göre iş süreçleri günlerce kesintiye uğrar. İş süreçleri dakika gibi kısa bir sürede devam eder.
Veri kaybı büyük olabilir. Veri kaybı minimum düzeydedir.