BULUT BİLİŞİM
Bulut teknolojisi; veri saklama, sunucu, yazılım ve ağ sistemi gibi hizmetleri, internet üzerinden kullanmayı ve bu servis ya da hizmetleri interneti olan herhangi bir cihazdan ve herhangi bir yerden yönetilmesini sağlamaktır.

4 ayrı çeşidi ile karşımıza çıkan bu teknoloji farklı alanlarda,farklı biçimlerde kullanılmaya olanak sağlıyor.


  1. - Public Cloud (Genel Bulut): İnternet üzerindeki sunucular ile kurulan bir bulut teknolojisi. Küçük ve orta ölçekli şirketlerde kullanacağınız kullandığınız kadar ödeme yapılan bu modele örnek olarak, elektronik postalar gösterilebilir.

  2. - Private Cloud (Özel Bulut): Bilgileri önemli olan büyük şirketlerin tercih ettiği bir bulut teknolojisidir. Tüm bilgiler kurucunun elinin altındadır ve erişim güvenliği ve gizliliği yüksektir. Microsoft bunu size Hyper-V ve System Center Ürün Ailesi yardımı ile sağlamaktadır.

  3. - Hybrid Cloud (Melez Bulut): Public ve Private Cloud’un birleşiminden ortaya çıkan bulut teknolojisidir.Şirketlerin hacmine göre birleşim oranlarında farklılıklar görülebiliyor.

  4. - Community Cloud (Topluluk Bulut): Birkaç şirket ile ortak kullanılan hizmetleri barındıran bulut teknolojisidir. Topluluk üyeleri uygulama ve verilere erişebilmektedir.